По-бързо, по-високо, по-далече!

Национално външно оценяване (НВО) в VII и Х клас през учебната 2021-2022 година


Заповед на МОН за определяне на дати за провеждане на националните външни оценявания (НВО) в края на IV клас, на VII клас и на Х клас и на график на дейностите през учебната 2021-2022 година

  VII клас

 • Български език и литература - 14 юни 2022 г., начало 10:00 часа
 • Математика - 16 юни 2022 г., начало 10:00 часа
 • Чужд език (по желание на ученика) - 17 юни 2022 г., начало 10:00 часа

  Х клас

 • Български език и литература - 14 юни 2022 г., начало 9:00 часа
 • Математика - 16 юни 2022 г., начало 9:00 часа
 • Чужд език (по желание на ученика) - 17 юни 2022 г., начало 9:00 часа
 • Информационни технологии за измерване на дигитални компетентности - по график в периода 20 – 22 юни 2022 г. (по желание на всеки ученик)

АНАЛИЗ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ НАЦИОНАЛНО ВЪНШНО ОЦЕНЯВАНЕ (НВО) ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2020-2021 ГОДИНА