По-бързо, по-високо, по-далече!

УЧЕНИЧЕСКИ КАЛЕНДАР


Заповед на МОН за график учебно време през 2018/2019 година


Начало на учебната година: 03.09.2018 г.

Ваканции през учебната 2018/2019 година:

Есенна: 01.11.2018 г. – 04.11.2018 г. вкл.

Коледна: 22.12.2018 г. – 02.01.2019 г. вкл.

Междусрочна: 05.02.2018 г.

Пролетна за І-ХІ клас: 30.03.2019 г. – 07.04.2019 г. вкл.

Пролетна за ХІI клас: 05.04.2019 г. – 07.04.2019 г. вкл.

Неучебни дни:

21.05.2019 г. – ДЗИ по български език и литература

23.05.2019 г. – Втори ДЗИ

Дни за провеждане на НВО за VII клас и на ДИ за СПК:

06.06.2019 г. – Държавен изпит по теория на СПК

17.06.2019 г. – НВО по БЕЛ

19.06.2019 г. – НВО по математика

21.06.2019 г. – НВО по чужд език (по желание на ученика)


Начало на втория учебен срок: 06.02.2019 г.


Край на втория учебен срок:

15.05.2019 г. – XII клас (13 учебни седмици)

28.06.2019 г. – V-VI клас (16 учебни седмици + 2 седмици за обучение по вид спорт)

28.06.2019 г. – VII-ХІ клас (18 учебни седмици)


Лагери:

Зимен спортен лагер: 22.01.2019 г.- 04.02.2019 г.

Летен възстановително-тренировъчен лагер: 22.07.2019 г.- 31.08.2019 г.