По-бързо, по-високо, по-далече!

ДЗИ и ЗДИППК през учебната 2021-2022 година


Заповед на МОН за определяне на дати за провеждане на държавните зрелостни изпити/задължителните държавни изпити за придобиване на професионална квалификация (ДЗИ/ДИППК) и на график на дейностите за организация, провеждане и оценяване на ДЗИ/ДИППК през учебната 2021-2022 година

  Сесия май-юни

 • Български език и литература - 18 май 2022 г., начало 08:30 часа
 • Втори държавен зрелостен изпит и ЗДИ за придобиване на ПК (теория на професията) - 20 май 2022 г., начало 08:30 часа
 • ДЗИ по желание на ученика - 26 май 2022 г. - 03 юни 2022 г., начало 08:30 часа

Дати за провеждане на държавни изпити за придобиване степен на професионална квалификация през учебната 2021-2022 г.


  Сесия август-септември


 • Български език и литература - 25 август 2022 г., начало 08:30 часа
 • Втори държавен зрелостен изпит и ЗДИ за придобиване на ПК - 26 август 2022 г., начало 08:30 часа
 • ДЗИ по желание на ученика - 29 август 2022 г. - 02 септември 2022 г., начало 08:30 часа

Заповед на МОН за определяне на дати за провеждане на държавните зрелостни изпити/задължителните държавни изпити за придобиване на професионална квалификация (ДЗИ/ЗДИППК) и на график на дейностите за организация, провеждане и оценяване на ДЗИ/ЗДИППК през учебната 2021-2022 година


Сесия януари

 • За трета квалификационна степен - 21 януари 2022 г.

Сесия май-юни

 • За трета квалификационна степен - 20 май 2022 г.

Сесия август-септември

 • За трета квалификационна степен - 26 август 2022 г.