По-бързо, по-високо, по-далече!

 • СЪОБЩЕНИЕ!

  Уважаеми ученици, родители и служители, от 24.01 до 28.01.2022 г. , съгласно Заповед РД-01-88/22.01.2022 г. на РЗИ, всички ученици от V до XII клас преминават в обучение от разстояние в електронна среда (ОРЕС)!

  Общежитието няма да работи, докато не се възобновят присъствените учебни занятия!

  БЪДЕТЕ ЗДРАВИ!

  ГРАФИК НА УЧЕБНИЯ ДЕН ПРИ ОБУЧЕНИЕ ОТ РАЗСТОЯНИЕ В ЕЛЕКТРОННА СРЕДА (ОРЕС) ЗА УЧЕНИЦИТЕ ОТ V-XII КЛАС В ПЕРИОДА 24.01.2022 Г. - 28.01.2022 Г.

 • НАШАТА ИСТОРИЯ!!!


  Спортно училище гр. Сандански се открива на 1 септември 2011 г. със заповед на МОМН в сградата на бившето СООУ "Пейо Крачолов Яворов". То започва своята дейност с три паралелки - V, VI и VII кл. Приетите ученици са над 50 и се обучават в пет вида спорт: футбол, борба, джудо, карате и плуване.

  Учителите и треньорите са доказали се в своите области специалисти, които работят с ентусиазъм и амбиция да създават отлични ученици и спортисти. Доказателство за това са постиженията на възпитаниците им. За краткия период на своето съществуване училището има вече своите златни, сребърни и бронзови медалисти.

  Днес учениците са 150 на брой от V до XII клас!

  ВЯРВАМЕ, че историята на СПОРТНОТО УЧИЛИЩЕ ще бъде история на много победи и гордост за града ни!